Presentation of lecture:  Presentation in English


Tore Sunde-Rasmussen


Tore Sunde-Rasmussen er noe for seg selv. Han har drevet som selvstendig næringsdrivende innen bok- og papirbransjen i 35 år, og har i tillegg erfaring som profesjonell klatrer i offshoresektoren. Tore har drevet med klatring som hobby i lengre tid, og må kunne kalles en veteran innen ekstremhøydeklatring. Han har også trent karate i ca. 37 år og er gradert til sort belte 4. dan.


Syv ganger har han klatret fjell i Himalaya som er over 8000 m høye. Av dem har han bl.a. stått på toppen av Cho Oyu 8201 m og Mount Everest 8848 m via den utsatte nordruten fra Tibet. Med bestigningen av Mount Everest i 2005, ble han med sine 56 år den eldste nordmann og eldste skandinav som noensinne har stått på toppen av verdens høyeste fjell. Tore har også klatret det høyeste fjellet på hvert av verdens syv kontinenter, The 7 summits. Denne rekorden innehas kun av fem andre nordmenn. Tidligere meritter i høyden:

Aconcagua  Syd Amerika                  1994

Mount Everest  Himalaya Asia        1996

Shishapangma  Tibet Himalaya      1999

Cho Oyu Himalaya                             1999

Shishapangma   Himalaya               2000

Cho Oyu   Himalaya                           2003

Mount Everest  Asia Himalaya        2005

Kilimanjaro Afrika                              2006

Carstensz Pyramid   Oceania          2007

Denali   Nord Amerika                       2008

Elbrus   Europa                                   2008

Kilimanjaro  Afrika                             2008

Mt. Vinson   Antartika                       2008

Kusciuszko   Australia                       2009

Ama Dablam Nepal                           2009 

Mount Everest Asia. Himalaya       2010

Moun Everest. N.C.                           2011

Aconcagua                                          2011

Kilimanjaro. Africa                             2011

Annapurna Circuit Nepal                   2011

Aconcagua S. America               2011/12


Våren 2010 klatret han på ny Everest. Denne gang fra syd og ble med dette den første og hittil den eneste nordmann som har vært på toppen av verdens høyeste fjell to ganger. I tillegg er han også den eldste mann i Skandinavia og Norden som har vært på toppen. 


Foredrag:

Tore trives i positiv motvind og i motbakker hvor mål kan defineres. I sine foredrag fokuserer han på motivasjon, målsetning, teamarbeid og prestasjon. I de nevnte emner vinkler han disse inn på egne erfaringer  og viser på en inspirerende og spennende måte slik at alle kan kjenne seg igjen og kan dra nytte av det han formidler. Han er opptatt av å kunne se muligheter og ikke begrensninger. 


Med sine nå 62 år er han selv et levende eksempel på at alder ikke er noen begrensning for å kunne leve opp til sine mål og drømmer. Han føler at hvis han kan være en inspirasjonsfaktor for andre som trenger fokus, er mye av det han brenner for oppnådd.