Foredrag med Tore Sunde- Rasmussen


"For meg er målet toppen"


TID: Lørdag 03. oktober kl. 15.30

STED: Foredragssalen, se skilting på Vintersportsmessa/ Trondheim Spektrum


INNHOLD: Tore trives i positiv motvind og i motbakker hvor mål kan defineres. I sine foredrag fokuserer han på motivasjon, målsetning, teamarbeid og prestasjon. Han er opptatt av å kunne se muligheter og ikke begrensninger.


Han håper på at han med sine nå 60 år, kan være et forbilde og motivasjonsfaktor for andre og kanskje for de som føler at alder begynner å sette sine spor og begrensinger.


Husk: Begrensningene finner man oftest i eget hode, men der er også mulighetene.


Last ned brosjyre her